Privacybeleid

1.Gebruik website-inhoud

Best-Component.com

Website behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site en de inhoud van deze site alleen voor uw persoonlijk gebruik te interpreteren.De inhoud van de copyright en andere eigendomskennisgevingen,moet u respecteren en een kopie behouden.Als de inhoud van de site zonder de juiste verklaring betekent niet dat de site geen rechten heeft,betekent niet dat de site geen rechten claimt,en dat u het beginsel van goede trouw en de legitieme belangen van inhoud voor legitiem gebruik dient te respecteren.U mag op geen enkele manier dergelijke materialen wijzigen,kopiëren,openbaar weergeven,publiceren of distribueren of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.Verbied elk van deze materialen voor elke andere website of andere afdrukmedia of netwerkcomputeromgeving.Inhoud op de site en bewerk het formulier van wettelijke bescherming door auteursrecht,enig ongeautoriseerd gebruik kan auteursrechtelijk,handelsmerk en andere wettelijke rechten bevatten.Als u deze Voorwaarden niet accepteert of overtreedt,wordt uw toestemming om de site te gebruiken automatisch beëindigd en moet u alle gedownloade of afgedrukte materialen onmiddellijk vernietigen.

 

2.website voor verspreiding van informatie

De beschikbaarheid van inhoud op deze site zonder enige vorm van garantie.Garandeert geen absolute nauwkeurigheid en volledigheid.De producten,technologieën,programma's,prijs en toewijzing kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.Inhoud van de site is mogelijk verlopen,Best-Component.com.Geen verplichting om ze bij te werken.Geïntroduceerde vrijgave van informatie kan in uw lokale omgeving nog steeds niet het product,proces of service krijgen,u kunt een aanvraag indienen bij de Best-Component.com zakelijke contactpersonen en distributeur.

 

3.Gebruikersinzendingen

In aanvulling op de privacymaatregelen,anders dan deze,verzendt of plaatst u materiaal naar de site,of contactinformatie(hierna gezamenlijk aangeduid als informatie)zal als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk worden beschouwd.Uw gebruik van deze site zal niet wetten,voorschriften en publieke moraal overtreden,niet naar of vanuit e-mail sturen of onwettig,bedreigend,lasterlijk,lasterlijk,obsceen,pornografisch of ander illegaal materiaal verzenden.Als mensen informatie-inhoud en invloed hebben,is er bewijs van de waarschuwing of het bezwaar tegen deze site voel je vrij om het bericht of onbeperkte opschorting van de informatie van de webbrowser te verwijderen,zonder voorafgaande toestemming te hebben,geen verplichting om de kennisgeving te plaatsen,de situatie is ernstig,deze site kan worden afgenomen van de gebruiker.

 

4.Gebruikers wisselen inhoud uit

Best-Component.com Live-up om gebruikers te controleren of beoordelen om berichten te verzenden of te plaatsen of om alleen met elkaar te communiceren op elk verantwoordelijk gebied,inclusief maar niet beperkt tot chatrooms,Best-Component.com Forums of andere gebruikersforums en elke uitwisseling van content.Best-Component.com Voor de inhoud van een dergelijke uitwisseling neemt geen enkele verantwoordelijkheid,ongeacht of ze aanleiding geven tot laster,privacy,obsceniteit of andere problemen.Best-Component.com Ingehouden wanneer gevonden schrapping worden beschouwd als beledigend,lasterlijk,obsceen of anderszins aanstootgevend recht op informatie.

 

5.site om software te downloaden om te gebruiken

Als u software downloadt van het gebruik van de software om te voldoen aan de softwarelicentieovereenkomst om alle softwarelicentievoorwaarden te introduceren.Wanneer u de softwarelicentieovereenkomst leest en accepteert voordat de bepalingen de software mogelijk niet downloaden of installeren.

 

6.Links naar websites van derden

Sitekoppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak gemaakt.Indien u deze links gebruikt,verlaat u de site.Best-Component.com heeft geen sites van derden gecontroleerd,deze sites en hun inhoud hebben geen controle over,zonder aansprakelijkheid.Als u besluit om links naar sites van derden te openen,zijn de mogelijke gevolgen en risico's voor uw eigen sites.

 

7.Beperking van aansprakelijkheid

Best-Component.com en zijn leveranciers of genoemde derde partij is niet verantwoordelijk voor enige schade(inclusief maar niet beperkt tot winstderving,verloren gegevens of bedrijfsonderbreking veroorzaakt door schade),of dergelijke schade al dan niet moet worden gebruikt of niet kan worden gebruikt.Website,en de site linkt naar elke website of enige informatie die op dergelijke sites wordt veroorzaakt,en ongeacht of ze dat contract,onrechtmatige daad of enige andere wettelijke basis hebben en dit is zo'n schade kan optreden advies.Als u deze site gebruikt als gevolg van informatie of gegevens die nodig zijn voor onderhoud,reparatie of correctie van apparatuur,dient u zich bewust te zijn van hun eigen kosten die hieruit voortvloeien.Best-Component.com In het geval van de volgende situaties zonder verantwoordelijkheid:de overdracht van informatie door de netwerkserviceprovider(Best-Component.com.En de geautoriseerde persoon)anders dan de geïnitieerde;informatieoverdracht,routing,connectiviteit en opslag wordt geleverd door de noodzakelijke automatische technische proces,de selectie van het informatienetwerk service provider;in aanvulling op andere eisen van automatische reactie,de netwerk service provider selecteert niet deze informatieleveranciers en-ontvangers,netwerkdienstaanbieders of netwerkgemiddelaar of tijdelijke opslag van informatie kopie van het formulier,onder normale omstandigheden,niet een andere persoon dan de beoogde ontvanger de gereserveerde tijd heeft ontvangen die niet langer is dan de beoogde ontvanger om toegang te geven tot informatie verzending,routering of door verbinding te maken met een redelijke tijd,door het systeem of de netwerkoverdracht van intacte informatie.connectiviteit en opslag wordt geboden door het noodzakelijke automatische technische proces,de selectie van de serviceprovider van het informatienetwerk;naast de andere vereisten voor automatisch antwoord selecteert de netwerkserviceprovider deze informatieleveranciers en ontvangers niet;netwerkdienstaanbieders systeem of netwerkbemiddelaar of tijdelijke opslag van informatie kopie van het formulier,onder normale omstandigheden,niet een andere persoon dan de beoogde ontvanger ontving de gereserveerde tijd niet langer dan de beoogde ontvanger om toegang te bieden tot informatieoverdracht,routing of door verbinding te maken met een redelijke tijd,via het systeem of netwerktransmissie van informatie-inhoud intact.connectiviteit en opslag wordt geboden door het noodzakelijke automatische technische proces,de selectie van de serviceprovider van het informatienetwerk;naast de andere vereisten voor automatisch antwoord selecteert de netwerkserviceprovider deze informatieleveranciers en ontvangers niet;netwerkdienstaanbieders systeem of netwerkbemiddelaar of tijdelijke opslag van informatie kopie van het formulier,onder normale omstandigheden,niet een andere persoon dan de beoogde ontvanger ontving de gereserveerde tijd niet langer dan de beoogde ontvanger om toegang te bieden tot informatieoverdracht,routing of door verbinding te maken met een redelijke tijd,via het systeem of netwerktransmissie van informatie-inhoud intact.naast andere vereisten voor automatisch antwoord,selecteert de netwerkserviceprovider deze informatieleveranciers en-ontvangers niet:netwerksysteemaanbieders-systeem of netwerkbemiddelaar of tijdelijke opslag van informatie kopie van het formulier,onder normale omstandigheden,geen andere persoon dan de bedoelde ontvanger ontving de gereserveerde tijd niet langer dan de beoogde ontvanger om toegang te bieden tot informatieoverdracht,routering of door verbinding te maken met een redelijke tijd,door het systeem of de netwerktransmissie van intacte informatie-inhoud.naast andere vereisten voor automatisch antwoord,selecteert de netwerkserviceprovider deze informatieleveranciers en-ontvangers niet:netwerksysteemaanbieders-systeem of netwerkbemiddelaar of tijdelijke opslag van informatie kopie van het formulier,onder normale omstandigheden,geen andere persoon dan de bedoelde ontvanger ontving de gereserveerde tijd niet langer dan de beoogde ontvanger om toegang te bieden tot informatieoverdracht,routering of door verbinding te maken met een redelijke tijd,door het systeem of de netwerktransmissie van intacte informatie-inhoud.geen andere persoon dan de beoogde ontvanger heeft de gereserveerde tijd ontvangen die niet langer is dan de beoogde ontvanger om toegang te bieden tot informatieoverdracht,routering of door verbinding te maken met een redelijke tijd,door het systeem of de netwerktransmissie van informatie-inhoud intact.geen andere persoon dan de beoogde ontvanger heeft de gereserveerde tijd ontvangen die niet langer is dan de beoogde ontvanger om toegang te bieden tot informatieoverdracht,routering of door verbinding te maken met een redelijke tijd,door het systeem of de netwerktransmissie van informatie-inhoud intact.

 

8.Algemene principes

Best-Component.com Kan deze voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen.U dient deze pagina te bezoeken om de huidige voorwaarden te begrijpen,omdat deze voorwaarden nauw met u verband houden.Bepaalde bepalingen van deze voorwaarden kunnen op sommige pagina's staan​​door uitdrukkelijk aangewezen wettelijke kennisgevingen of voorwaarden vervangen.